ZFŚS – prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawców

Szkolenie: ZFŚS – prowadzenie działalności socjalnej przez pracodawców organizowane przez firmę: Prospect. Prowadzenie: prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy

Praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy w obszarze kadr w tym ok. 10 lat pracy w organach samorządu terytorialnego. Członek składu orzekającego w Sądzie Pracy. Doświadczony trener i wykładowca.

Cele szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy o działalności socjalnej pracodawców, zasad tworzenia regulaminu oraz gospodarowania środkami ZFŚS na tle zmian prawa. Poznanie obowiązujących regulacji prawnych oraz orzecznictwa w tym zakresie. Adresaci to osoby chcące pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej pracodawcy, zatrudnione w działach personalnych i zajmujące się prowadzeniem spraw socjalnych.

Program szkolenia

 1. Ogólne zasady tworzenia i funkcjonowania ZFŚS.
 2. Podmioty zobowiązane do tworzenia Funduszu.
 3. Świadczenie urlopowe – kto jest uprawniony do otrzymania, czy emeryt ma prawo do świadczenia, kiedy można otrzymać dwa świadczenia urlopowe w ciągu roku, świadczenie urlopowe a staż pracy u pracodawcy.
 4. Rezygnacja z tworzenia funduszu bądź wypłacania świadczenia urlopowego.
 5. Zakres działalności socjalnej.
 6. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2013 r.
 7. Zasady naliczania odpisu, osoby uwzględniane i nieuwzględniane przy odpisie.
 8. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Funduszu.
 9. Świadczenie urlopowe a „wczasy pod gruszą”.
 10. Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu, czy można uzależnić wysokość świadczenia od rodzaju umowy, wymiaru etatu, stażu pracy, itp.
 11. Świadczenia świąteczne.
 12. Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne.
 13. Regulamin ZFŚS jego zakres i treść.
 14. Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku.
 15. Zapomoga z Funduszu.
 16. Ustalenie sytuacji dochodowej dla celów socjalnych, zaświadczenia o dochodach rodziny.
 17. Przejście całości lub części zakładu pracy na innego pracodawcę.
 18. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS.
 19. Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy.
 20. ZFŚS w orzecznictwie i wyjaśnieniach.
Data i miejsce szkolenia

3 grudnia 2013 r. (wtorek) WARSZAWA
budynek Metro-Projekt daw. UNIWERSAL, al. Jerozolimskie 44 w godz. 10 – 16

Kontakt z organizatorem szkolenia

Prospect Centrum Kształcenia
tel.: 71 / 336 47 40
kom.: 535 884 500 
faks: 71 / 716 41 16
biuro@profeos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty − one =

*