Zarządzanie zespołem (dofinansowane)

Szkolenie zarządzenie zespołem organizowane przez firmę Greń Communications Sp. z o. o.

To szkolenie, które doskonali umiejętności menedżerów jako zarządzających zespołem. Wzmacnia umiejętności zarządzania zespołem w oparciu o komunikacyjne techniki pracy z grupą.

Program szkolenia

Moduł 1: Jaka jest rola menedżera w pracy zespołu – Licencjonowana gra MTa International® .
Oczekiwany rezultat: Uczestnicy uświadomią sobie, że precyzyjna komunikacja oraz umiejętność budowania samodzielności podwładnych jest jedną z kluczowych misji każdego menedżera.

Moduł 2: Jak wykorzystać potencjał spotkań z zespołem – technika burzy mózgów.
Oczekiwany rezultat: Uczestnicy przećwiczą umiejętność moderowania, konkludowania i spożytkowania różnorodności pomysłów zespołu.

Moduł 3: Jaka jest geneza powstawania i sposoby rozwiązywania konfliktu w zespole – model cebuli.
Oczekiwany rezultat: Na podstawie opisu sytuacji dotyczącego trudnych interakcji uczestnicy uświadomią sobie potencjalne źródła powstawania konfliktu w zespole pracowników oraz poznają sposoby rozwiązywania go.

Moduł 4: Jak zmieniać niepożądane zachowania? Jak wzmacniać pożądane postawy? – metoda FUO.
Oczekiwany rezultat: Uczestnicy wzmocnią umiejętność konstruktywnego wyrażania krytyki i pochwały w kontaktach z podwładnymi.

Moduł 5: Jak motywować zespół? – koncepcja potrzeb Mc Clellanda.
Oczekiwany rezultat: Uczestnicy uświadomią sobie różnorodność czynników motywujących podwładnych do pracy. Będę potrafili opracować koncepty motywacyjne dla swoich podwładnych w oparciu o znajomość ich potrzeb osobistych.

Metody: wykład, dyskusja moderowana, studium przypadku, ćwiczenia w grupach, przykłady filmowe.

Data i miejsce szkolenia

Kontakt z organizatorem szkolenia

Greń Communication Sp. z o. o.
Ul. Grażyny 13/15 lok 201 ( II piętro)
02-548 Warszawa
t.: +48 512 344 910

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty + 1 =

*