Zamówienia publiczne od A do Z

Zapraszamy na szkolenie Zamówienia Publiczne od A do Z. Szkolenie organizowane jest w Zakopanem

Podczas szkolenia zostaną omówione wszelkie zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Program szkolenia

 • kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert) oraz problemów wynikających z nowelizacji prawa zamówień publicznych,
 • wyjaśnianie problemów dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w związku z nowym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
 • omówienie i wyjaśnianie problemów związanych z zamówieniami na usługi szkoleniowe, także finansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
 • omówienie problematyki dotyczącej sporządzania SIWZ oraz nieprawidłowości w treści SIWZ,
 • szczegółowe omówienie poddawanego szczególnej kontroli trybu zamówienia z wolnej ręki,
 • omówienie problematyki zamówień na roboty budowlane oraz wyjaśnienie problemów występujących w praktyce udzielania zamówień na roboty budowlane,
 • zapoznanie się z najnowszym orzecznictwem w sprawach zamówień publicznych.

Korzyści

 • zakwaterowanie (trzy doby: 8/9, 9/10, 10/11 grudnia 2013) w pokojach dwuosobowych (za nocleg w pokoju jednoosobowym dopłata 160 zł),
 • zakwaterować można się już w niedzielę 8.12.2013 od godz. 12.00,
 • w niedzielę 8.12.2013 zapraszamy na obiadokolację,
 • pełne wyżywienie [ śniadania, obiady (9, 10, 11 grudnia 2013), kolacje ( 8, 9, 10 grudnia 2013), poczęstunki podczas przerw kawowych],
 • uroczystą kolację połączoną z zabawą taneczną,
 • kulig oraz ognisko z kiełbaskami i grzanym winem,
 • ponad 50 komentarzy o wysokim poziomie merytorycznym (blisko 500 stron) dotyczących najważniejszych segmentów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej – przesłanych drogą mailową po zakończeniu szkolenia,
 • wzory dokumentów mających zastosowanie w procedurach zamówień publicznych,
 • 14 dniowy bezpłatny dostęp do modułu LEX Zamówienia Publiczne,
 • opiekę merytoryczną – nieodpłatne konsultacje z wykładowcą do dnia 30 marca 2014 r.,
 • wzór SIWZ na roboty budowlane w przetargu nieograniczonym, z uwzględnieniem zmian w zakresie podwykonawstwa oraz nowej przesłanki wykluczenia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,
 • odrębne komentarze dotyczące zmian w zakresie podwykonawstwa oraz wykluczenia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,
 • opiekę organizacyjną koordynatora szkolenia,
 • ubezpieczenie NW,
 • imienny certyfikat uczestnictwa.
Data i miejsce szkolenia

9 – 11 grudnia 2013 r., Zakopane, Willa Kubik, ul. Pardałówka 19b

Kontakt z organizatorem szkolenia

EKSPERT sp. z o. o.
Udorpie 83C
77-100 Bytów
tel. (59) 822 34 56
fax. (59) 822 10 14

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

11 − 2 =

*