Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenie: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2013 oferowane przez firmę: Centrum Kształcenia PROFEOS

Program szkolenia

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – istota, zakres, i funkcje:

 • podstawy funkcjonowania ZFŚS,
 • istota i zakres pomocy socjalnej,
 • podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych: pracownicy, członkowie rodzin, emeryci i renciści w świetle najnowszych wyjaśnień Ministerstwa Finansów i Izb Skarbowych,
 • prawa i obowiązki stron stosunku pracy z zakresie pomocy socjalnej.

2. Obowiązek tworzenia funduszu świadczeń socjalnych – zwolnienia wynikające z obowiązującego prawa i orzecznictwa:

 • obowiązek tworzenia ZFŚS,
 • podmioty zwolnione z utworzenia funduszu.

3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 • regulamin jako podstawa funkcjonowania zfśs,
 • zasady finansowania zfśs. – zasady dokonywania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 • zasady obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w danym zakładzie pracy.

4. Zasady przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem – a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS – w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów i ZUS – SKŁADKI ZUS W ŚWIETLE WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 16.09.200R. (I UK 121/09):

 • bony, talony, świadczenia pieniężne, paczki dla dzieci, imprezy integracyjne, „gruszka”, bilety do kina/teatru – zasady udzielania w/w świadczeń w świetle wyjaśnień Izb Skarbowych i kontroli ZUS,
 • zasady przeprowadzania kontroli ZUS w firmie,
 • świadczenia socjalne, a składki ZUS – wyrok SN z 16.09.2009r.,
 • zasady obrony firm przed niekorzystnymi ustaleniami kontroli ZUS.

5. Orzecznictwo NSA w sprawie imprez integracyjnych – wyrok NSA z 20.02.2013r. (FSK 1256/11): brak przychodu do opodatkowania, jeżeli nie można stwierdzić „ile dany pracownik zjadł i wypił….”.

6. Odpowiedzi na pytania, analiza przypadków, zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

Data i miejsce szkolenia

21.11.2013 r. w Warszawie
Klub/Restauracja Babylon, ul. Kopińska 12/16, Warszawa, godz. 10-15.

Kontakt z organizatorem szkolenia

Centrum Kształcenia PROFEOS
tel. 71 / 336 47 40
fax. 71 / 716 41 16
tel. 535 884 500
biuro@profeos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eleven + fourteen =

*