Umowy prawo autorskie

Zapraszamy na szkolenie z zakresu redagowania i zawierania umów regulujących prawa i obowiązki w zakresie prac autorskich.

Szkolenia prowadzą dr Marek Bukowski – wybitny ekspert z dziedziny Prawa autorskiego, autor oraz współautor regulacji z zakresu Prawa własności intelektualnej; w ramach praktyki prawniczej prowadził sprawy noblistki Wisławy Szymborskiej; Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy Sp.k., Kraków oraz mec. Agnieszka Malczewska – adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji; na stałe publikuje w miesięczniku IT w Administracji oraz Film & TV Kamera. Autorka, wydanej niedawno książki – „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych”.

Warsztaty z zakresu umów autorskoprawnych – do materiałów szkoleniowych dołączone są wzorce umów (gotowe wzorce standardowych umów)

I. Główne problemy występujące przy zawieraniu umów

 1. Zdefiniowanie przedmiotu umowy i określenie obowiązków stron umowy.
 2. Wybór właściwego typu umowy.
 3. Ograniczenia i wymogi wynikające z prawa zamówień publicznych (zamówienie z wolnej ręki i konkurs) oraz prawa podatkowego (preferencyjne koszty uzyskania przychodów oraz opodatkowanie podatkiem VAT).

II. Kiedy należy zawierać umowy o dzieło a kiedy o oświadczenie usług (zleceni)

 1. Omówienie różnic między umową o dzieło a świadczenie usług (zlecenie) na przykładzie umów.

III. Umowa o dzieło/świadczenie usług a kwestie autorskoprawne (praca na wzorcach)

 1. Różnice między umowami przenoszącymi prawa autorskie a licencyjnymi (wybór rodzaju umowy).
 2. Elementy składowe umowy.
 3. Nabycie przez pracodawcę praw autorskich do utworów stworzonych przez pracownika

IV. Podstawowe zagadnienia dotyczące klauzul autorskoprawnych

 1. Przykładowe postanowienia dotyczące udzielenia licencji w umowie o dzieło.
 2. Sposób przeniesienia praw autorskich w umowie o dzieło.
 3. Klauzule autorskoprawne w umowie.

V. Zajęcia praktyczne – case study

 1. Określanie przedmiotu umowy.
 2. Formułowanie pól eksploatacji, sposobu i zakresu korzystania.

VI. Zajęcia praktyczne – praca na przykładowych umowach

 1. Ocena postanowień umownych pod kątem zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Analiza postanowień umownych z perspektywy interesów zamawiającego/wykonawcy.

VII. Umowy z organizacjami zbiorowego zarządzania (OZZ)

 1. Przypadki obowiązkowego pośrednictwa OZZ.
 2. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu korzystania z utworu audiowizualnego.
 3. Zawieranie umów z twórcami/artystami wykonawcami, którzy powierzyli zarząd prawami OZZ.
 4. Klauzule w umowach z OZZ.

VIII. Konsultacje, pytania i odpowiedzi

Data i miejsce

29 maja 2014 r., Warszawa

Kontakt z organizatorem

Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 8
tel.: +48 91 488-57-50, +48 91 489-64-56, faks: +48 91 489-64-54

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eleven + twelve =

*