Udostępnianie informacji publicznej

Zrozumienie co jest informacją publiczną oraz w jakiej formie i zakresie można ją udostępniać, biorąc pod uwagę przepisy o ochronie informacji, w tym m.in. o ochronie danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników i instytucji: organów władzy publicznej, organów samorządów gospodarczych i zawodowych, podmiotów reprezentujących zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmiotów reprezentujących państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmiotów reprezentujących inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmiotów reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego, które mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, organizacji związkowych i pracodawców reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2), partii politycznych.

Program szkolenia

 1. Ochrona danych osobowych a informacja publiczna, w tym m.in.:
  – dane osobowe – definicja,
  – informacja publiczna – definicja,
  – formy przetwarzania danych osobowych,
  – zasady udostępniania informacji publicznej.
 2. Dane zwykłe i dane wrażliwe – czym się charakteryzują oraz forma i zakres ich udostępniania.
 3. Jak się ma udostępnianie danych osobowych do udostępniania informacji publicznej?
 4. Zasady i formy udostępniania informacji na Wniosek.
 5. Terminy udzielenia informacji na Wniosek.
 6. Jakie sprawy objęte są informacją publiczną?
 7. Podstawy prawne wyłączające ochronę danych osobowych przy udostępnianiu informacji publicznej.
 8. Podstawy prawne stanowiące o braku ograniczenia dostępu do informacji.
 9. Zasady działania BIP-u.
 10. Funkcjonariusz publiczny – definicja.
 11. Jakie uprawnienia obejmuje prawo do informacji publicznej ?
 12. Podstawy prawne ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej.
 13. Podział informacji publicznej.
 14. Interes publiczny – definicja.
 15. Podstawy umorzenia postępowania o dostępie do informacji publicznej.
 16. Co oznacza informacja przetworzona?
 17. Zasady anonimizacji informacji.
 18. Podstawa wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji.
 19. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej w zakresie sposobu jej udostępniania.
 20. Zasady postępowania w przypadku braku możliwości udostępnienia informacji publicznej w sposób lub w formie określonej we Wniosku.
 21. Podstawy obciążenia wnioskodawcy kosztami udostępnienia informacji publicznej.
 22. Forma powiadomienia wnioskodawcy o wysokości opłaty.
 23. Zasady udostępnienia informacji bez wniesionej opłaty.
 24. Termin do udostępnienia informacji publicznej, a możliwość jego przedłużenia.
 25. Powtórne udostępnienie informacji przetworzonej.
 26. Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji.

Data i miejsce

4 czerwca 2014 r., Kraków

Kontakt z organizatorem

AP Edukacja Sp. z o.o., Centrum Szkoleniowe
Oddział w Krakowie
ul. Urzędnicza 20 lok. 8, 30-051 Kraków
tel. 12 352 31 23

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

2 × four =

*