Archiwa tagu: ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Szkolenie dwudniowe, dotyczy tematyki ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest zapewnienie wiedzy niezbędnej do samodzielnego pełnienia funkcji administratora danych osobowych w firmach i instytucjach państwowych. Szkolenie spełnia wymogi GIODO nakazujące przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Warsztaty pogłębiające wiedzę uczestników o administrowaniu danymi osobowymi ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych problemów. Drugi dzień warsztatów skupia się na praktycznych zagadnieniach z jakimi muszą zmierzyć się administratorzy bezpieczeństwa informacji jak również pozostali pracownicy mający dostęp do danych osobowych.

Czytaj dalej

Udostępnianie informacji publicznej

Zrozumienie co jest informacją publiczną oraz w jakiej formie i zakresie można ją udostępniać, biorąc pod uwagę przepisy o ochronie informacji, w tym m.in. o ochronie danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników i instytucji: organów władzy publicznej, organów samorządów gospodarczych i zawodowych, podmiotów reprezentujących zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmiotów reprezentujących państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmiotów reprezentujących inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmiotów reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego, które mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, organizacji związkowych i pracodawców reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2), partii politycznych.

Czytaj dalej