Sztuka promocji język i wydawnictwa

Szkolenie dla osób zajmujących się marketingiem, promocją i poligrafią.

Sztuka promocji: język promocji i wydawnictwo promocyjne – dwudniowe warsztaty dla pracowników działów marketingu, promocji, reklamy i printbuyerów w instytucjach i firmach.

Program szkolenia

Dzień I – godz. 9:30 – 16:00

I. PROJEKTOWANIE

1. Przygotowanie składowych projektu graficznego:

1.1. Zasady współpracy z projektantem. 1.2. Cyfrowa postać tekstów, zdjęć i grafiki. 1.3. Archiwizacja projektu, formaty cyfrowe plików.

2. Przegląd zasad projektowania graficznego w związku z celem projektu oraz potrzebami odbiorców.

2.1. Cechy i przykłady dobrych i modnych projektów. Analiza przykładów negatywnych. 2.2. Projektowanie a strona techniczna: projekty trudne w druku.

3. Elementy redakcji technicznej:

3.1. Istotne zagadnienia typografii i rozwiązań typograficznych w projekcie. 3.2. Łamanie publikacji a błędy. 3.3. Korekta techniczna – zasady i metoda wykonywania korekty. 3.4. Sens i znaczenie makiety.

II. PRODUKCJA – pre-press, press i postpress: istotne problemy i rozwiązania.

4. Metody odtwarzania kolorów w procesie druku.

4.1. CMYK, Pantone, kolory specjalne. 4.2. Proofing – zagadnienia reklamacji nieprawidłowo wydrukowanych kolorów.

5. Zlecenie dla drukarni: niezbędne elementy technicznego opisu przedmiotu zamówienia.

5.1. Standaryzacja określeń i sformułowań w związku z optymalizacją kosztów druku.

6. Charakterystyka praktycznych aspektów produkcji wydawnictw metodą druku offsetowego i cyfrowego.

6.1. Istotne zagadnienia i problemy druku offsetowego w kontekście jakości wydawnictwa. 6.2. Zestawienie najistotniejszych cech offsetu w kontekście optymalizacji druku techniką offsetową. 6.3. Techniki druku cyfrowego a jakość i opłacalność na przykładach. 6.4. Porównanie obu technik druku.

7. Papiery a druk – zastosowanie właściwych rodzajów papieru i związek papieru z jakością publikacji na wybranych przykładach.

8. Wykończenia i uszlachetnienia.

8.1. Foliowanie, lakierowanie, sztancowanie i inne typowe procesy wykończeniowe. 8.2. Oprawa – rodzaje i charakterystyka zagrożeń technicznych.

Dzień II – godz. 9:30 – 16:00

I. WPROWADZENIE

1. Informacja, promocja, reklama – podobieństwa i różnice 2. Czy informacja może być promowaniem? 3. Podstawowe zasady tworzenia dobrych tekstów promocyjnych 4. Podmioty uczestniczące w procesie komunikacji publicznej

II. ATRAKCYJNOŚĆ PRZEKAZU

1. Wprowadzenie – modele reklamowe w komunikacji. 2. Podstawowe cechy tekstów promocyjnych i informacyjnych

2.1. Zwięzłość 2.2. Atrakcyjność wizualna 2.3. Atrakcyjność treściowa 2.4. Perswazyjność

3. Kompozycja tekstu – zasady uspójniania 4. Stylistyka tekstu i błędy stylistyczne 5. Chwyty retoryczne we współczesnej komunikacji

III. SKUTECZNOŚĆ PRZEKAZU

1. Zrozumiałość tekstów jako podstawa dobrej komunikacji 2. Błędy związane z konstruowaniem zdań i tekstów promocyjnych

2.1. Budowa zdań 2.1.1. Zdania pojedyncze – zdania złożone 2.1.2. Błędy gramatyczne w tekstach promocyjnych 2.1.3. Stosowanie imiesłowów

2.2. Słowa – podstawowy budulec tekstów 2.2.1. O dobrej i złej leksyce 2.2.2. Błędy w znaczeniu słów 2.2.3. Moda w języku

2.3. Szablony tekstowe – czy to dobry pomysł?

IV. POPRAWNOŚĆ PRZEKAZU

1. Podstawowe zalecenia poprawnościowe 2. Błędy ortograficzne i interpunkcyjne

2.1. Co pisać wielką, a co małą literą? 2.2. Kiedy łącznie, a kiedy – rozłącznie 2.3. Interpunkcja w skrótach 2.4. Interpunkcja w zdaniach

3. „Mail czy mejl” – czyli angielski w polszczyźnie: zasady polszczenia wyrazów obcych 4. Odmiana trudniejszych form wyrazowych

Data i miejsce

22 – 23 maja 2014 r., Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72

Kontakt z organizatorem

Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann 70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 8 tel.: (91) 488-57-50, 489-64-56, fax: (91) 489-64-54

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ten + five =

*