Raportowanie projektów unijnych

Raportowanie i audyty projektów w 7 Programie Ramowym oraz szacowanie budżetu w programie HORYZONT 2020.

Zbliża się czas nowych środków dla Polski. To ogromna szansa dla dalszego dynamicznego rozwoju kraju. Proponowane szkolenie ma pomóc w raportowaniu, szacowaniu i obsłudze bieżącej programu ramowego.

Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki rozliczania projektów w ramach 7 Programu Ramowego oraz przygotowania raportu finansowego na potrzeby Komisji Europejskiej.

Dużo uwagi zostanie poświęcone na przedstawienie wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie rodzajów dopuszczalnych kategorii kosztowych, poziomów dofinansowana, typów działań oraz często powielanych błędów. Przedstawione zostaną praktyczne przykłady rozwiązania niektórych kwestii finansowych w projektach – przede wszystkim dotyczące kosztów wynagrodzeń.

Przybliżona zostanie tematyka związana z procedurami zarządzania projektami oraz omówione zostaną doświadczenia z zakresu przeprowadzonych audytów. W związku z uruchomieniem nowego programu HORYZONT 2020 szkolenie uzupełnione zostanie informacjami dotyczącymi wymogów przygotowania budżetu projektu w tym programie oraz podstawowymi różnicom pomiędzy wymogami 7 Programu Ramowego i programu HORYZONT 2020.

Zagadnienia – warsztaty

  • finansowe zarządzanie projektem w 7 Programie Ramowym w instytucji,
  • kwalifikowalność kosztów i typy działań,
  • dofinansowanie MNiSW, wpływy do projektów,
  • opracowywanie raportów finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej w 7 PR,
  • system elektronicznego składania raportów,
  • audyty projektów finansowanych z 7 Programu Ramowego – doświadczenia praktyczne,
  • oszacowanie budżetu projektu w ramach programu HORYZONT 2020,
  • kwalifikowalność kosztów,
  • poziomy dofinansowania,
  • analiza poszczególnych kategorii kosztowych

Data i miejsce

27 maja 2014 r., Warszawa

Kontakt z organizatorem

Nova Skills sp. z o.o. , ul. Kolejowa 47/U23, 01-210 Warszawa
tel. (22) 100 45 55, faks (22) 100 45 54

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 − 2 =

*