Profesjonalna asystentka/sekretarka

Zapraszamy na szkolenie profesjonalna asystentka – sekretarka

Oferta szkolenia skierowana jest do asystentek i sekretarek dostarcza praktyczną wiedzą zarówno dla osób, które już pracuję na stanowisku asystentki lub sekretarki, jak i dla tych, które dopiero mają zamiar rozpocząć pracę w tym zawodzie.

Cele szkolenia

 • doskonalenie umiejętności komunikowania się z różnymi typami klientów,
 • poznanie technik i narzędzi ułatwiających pracę na stanowisku sekretarki- asystentki,
 • optymalne wykorzystanie kanałów informacyjnych jakimi są telefon, fax,komputer,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie optymalnego wykorzystania czasu pracy,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
 • doskonalenie image personelu pierwszego kontaktu,
 • doskonalenie umiejętności poruszania się w etykiecie biznesowej,
 • unikanie gaf w pracy i w towarzystwie.

Korzyści szkolenia

 • umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku siebie i firmy,
 • skuteczne działanie w sytuacjach trudnych i stresujących,
 • świadomość prezentowanego stylu bycia i jego wpływ na wizerunek firmy w oczach klienta,
 • planowanie, organizowanie i efektywnej wykorzystywanie czasu pracy,
 • doskonalenie umiejętności profesjonalnej obsługi komputera w pracy biurowej,
 • właściwy dobór metod, technik i form komunikowania się (usprawnianie procesu komunikacji).
Program szkolenia

1. Rola sekretariatu w skutecznym funkcjonowaniu firmy/instytucji:
– funkcja reprezentacyjna,
– funkcja informacyjna,
– administracyjna,
2. Sylwetka sekretarki:
– główne zadania, umiejętności i zakres odpowiedzialności w sekretariacie,
3. Etykieta biznesowa:
– w relacjach z przełożonym,
– w relacjach z gośćmi,
– w relacjach ze współpracownikami i osobami strategicznymi dla firmy/instytucji.
4. Organizacja pracy i współpraca z przełożonym:
– organizacja pracy własnej i stanowiska pracy,
– kalendarz przełożonego,
– ustalanie priorytetów,
– ewidencja i obieg korespondencji w sekretariacie,
– przydatne techniki i narzędzia.
5.Organizacja spotkań biznesowych.
6.Prowadzenie rozmów przez telefon:
– telefoniczna etykieta,
– etapy rozmowy telefonicznej,
– powitanie przez telefon,
– łączenie rozmów,
– pozyskiwanie i udzielanie informacji przez telefon,
– ochrona informacji i polityka prywatności.
7.Goście w firmie:
– rola sekretarki/asystentki w podejmowaniu gości,
– aranżacja i przygotowanie sali konferencyjnej/ gabinetu przełożonego,
– powitanie i obsługa gości,
– pożegnanie gości.
8. Trudne sytuacje w sekretariacie:
– jak sobie radzić w sytuacjach stresowych,
– asertywność i komunikacja w sekretariacie.
9. Zakończenie szkolenia i wręcznie certyfikatów.

Data i miejsce szkolenia

11 grudnia 2013 r., Warszawa

Kontakt z organizatorem szkolenia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twelve + 12 =

*