Prawa autorskie w instytucji publicznej

Zapraszamy na szkolenie z zakresu problematyki praw autorskich w instytucjach publicznych.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie już 8-9 maja. Program opiera się na najważniejszych aspektach wspomnianej problematyki i przekazuje kompendium wiedzy, w szczególności pojęcia, zasady ochrony, regulacje i inne.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu połączonego z warsztatami (z wykorzystaniem case studies), podczas którego zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia związane z różnego typu aspektami praw autorskich w praktyce instytucji publicznej .

Program

 1. Prawa autorskie w praktyce– podstawowe pojęcia i zasady ochrony:
  – regulacje prawne – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a ustawa a Kodeks cywilny,
  – przedmiot ochrony – definicja i rodzaje utworów (pojęcie utworu i dzieła, różnice między nimi), wyłączenia (co nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego),
  – utwory zależne,
  – prawa pokrewne w szczególności prawa artystów i wykonawców,
  – prawa autorskie w marketingu, promocji, reklamie i PR, z uwzględnieniem działań w Internecie (m.in. na www i FB); szczególny status baz danych,
  – prawa do domeny internetowej,
  – zasady i rodzaje ochrony prawnej – ochrona cywilna i karnym (plagiat, piractwo).
 2. Obrót prawami autorskimi w instytucjach publicznych:
  – obrót umowny w zakresie prawa autorskiego – rodzaje umów,
  – konstruowanie umów w obrocie autorskimi prawami majątkowymi na przykładzie umów dotyczących wykonania utworów, produktów i usług związanych z kampaniami reklamowymi, działaniami PR, publikacjami, materiałami multimedialnymi, opracowaniami itp.,
  – umowy licencji w odniesieniu do prawa autorskiego i praw pokrewnych,
  – licencje na oprogramowanie w regulacjach prawa autorskiego.
 3. Dozwolony użytek w prawie autorskim:
  – dozwolony użytek chronionych utworów,
  – wolne zasoby i licencje Creative Commons,
  – jak działają licencje CC,
  – prawo cytatu, przedruku oraz wolność linkowania.
 4. Prawo do wizerunku:
  – zasady korzystanie z wizerunku osoby fizycznej,
  – prawo do wizerunku dóbr kultury,
  – prawo do wizerunku jednostek publicznych, gmin i instytucji,
  – wizerunek a dobra osobiste – granice ochrony.
 5. Wykorzystywanie praw autorskich przez instytucje publiczne:
  – prawa autorskie a administracja państwowa i działalność non-profit,
  – zabezpieczenie praw instytucji publicznych do dysponowania dziełami, takimi jak ekspertyzy, badania, raport, w rozumieniu prawa autorskiego,
  – zabezpieczenie praw do materiałów szkoleniowych przygotowywanych przez jednostki publiczne na potrzeby innych instytucji,
  – korzystanie z dzieł osieroconych w świetle dyrektywy 2012/28/UE,
  – dostęp do informacji publicznej a prawa autorskie,
  – wykorzystanie wolnych licencji dla licencjonowania zasobów publicznych.
 6. Zasady opodatkowania obrotu prawami autorskimi:
  – kryteria kwalifikacji praw autorskich jako wartości niematerialnych i prawnych,
  – wycena wartości niematerialnych i prawnych w świetle obowiązujących przepisów,
  – sposób ujęcia w księgach rachunkowych praw autorskich stanowiących wartości niematerialne i prawne,
  – zasady opodatkowania licencji,
  – zasady opodatkowania umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi – kwestia podatku u źródła.

Data i miejsce

8-9 maja 2014 r.
Warszawa, ul. Ostrobramska 101

Kontakt z organizatorem

KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje
ul. Szlak 65
31-153 Kraków
kontrakt@kontrakt-firma.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eighteen + 6 =

*