Prawa autorskie: osobiste, majątkowe i użytek

Zapraszamy na szkolenie z zakresu prawa autorskiego w tym:  autorskich praw osobistych, majątkowych i dozwolonego użytku.

Szkolenia prowadzą dr Marek Bukowski – wybitny ekspert z dziedziny prawa autorskiego oraz mec. Agnieszka Malczewska – adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.

I. Utwór

 1. Cechy utworu i przesłanki uzyskania ochrony prawnoautorskiej.
 2. Utwór a dobra intelektualne niestanowiące utworów.
 3. Kategoryzacja utworów i omówienie wybranych typów utworów.

II. Autorskie prawa osobiste

 1. Ogólna charakterystyka autorskich praw osobistych.
 2. Omówienie poszczególnych kategorii autorskich praw osobistych.
 3. Szczególne regulacje dotyczące autorskich praw osobistych do programów komputerowych oraz utworów audiowizualnych.
 4. Klauzule umowne dotyczące autorskich praw osobistych.

III. Autorskie prawa majątkowe

 1. Istota i zakres monopolu autorskiego. Czas trwania autorskich praw majątkowych.
 2. Pola eksploatacji utworów.
 3. Korzystanie z opracowań cudzych utworów – w tym zagadnienie praw zależnych oraz prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych.
 4. Eksploatacja utworów audiowizualnych oraz programów komputerowych.
 5. Ogólne zagadnienia dotyczące korzystania z utworów na postawie licencji open source i creative commons.
 6. Wynagrodzenie autorskie.
 7. Ogólne zagadnienia dotyczące autorskich praw majątkowych w praktyce formułowania umów autorskich.

IV. Dozwolony użytek cudzych utworów

 1. Istota i funkcje dozwolonego użytku cudzych utworów.
 2. Dozwolony użytek osobisty a dozwolony użytek publiczny.
 3. Ogólne warunki eksploatacji utworów w ramach dozwolonego użytku.
 4. Omówienie wybranych kategorii dozwolonego użytku publicznego.

Data i miejsce

12 czerwca 2014 r., Warszawa

Kontakt z organizatorem

Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 8
tel.: +48 91 488-57-50, +48 91 489-64-56, faks: +48 91 489-64-54

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

15 + 11 =

*