Prawo pracy 2014

Prawo pracy w 2014 r. Prawa i obowiązki pracodawców (oraz pracowników) po zmianach przepisów wprowadzonych w 2013 r.

Uczestnicy szkolenia poznają zmiany Kodeksu pracy, które weszły w życie w 2013 r. (m.in. dotyczącymi urlopów związanych z rodzicielstwem, czasu pracy, urlopów wychowawczych oraz dowodów usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy), jak również uzyskać informację na temat proponowanych zmian.

Czytaj dalej

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Szkolenie Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 dla sektora nauki, badań i rozwoju – jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków unijnych

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla pracowników Uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS)

Czytaj dalej

Profesjonalne materiały szkoleniowe

Zapraszamy na szkolenie profesjonalne materiały szkoleniowe, jak redagować i wyprodukować folder skuteczny na rynku?

To warsztaty dla pracowników działu marketingu, promocji, reklamy i informacji w urzędach, instytucjach i firmach.

Czytaj dalej

Profesjonalna asystentka/sekretarka

Zapraszamy na szkolenie profesjonalna asystentka – sekretarka

Oferta szkolenia skierowana jest do asystentek i sekretarek dostarcza praktyczną wiedzą zarówno dla osób, które już pracuję na stanowisku asystentki lub sekretarki, jak i dla tych, które dopiero mają zamiar rozpocząć pracę w tym zawodzie.

Czytaj dalej

Psychologia sprzedaży i obsługa klienta

Zapraszamy na szkolenie: psychologia sprzedaży i obsługi klienta – jednodniowe szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane do wszystkich, którzy w swej pracy zajmują się sprzedażą i obsługą klienta:

  • handlowców i sprzedawców,
  • przedstawicieli handlowych,
  • pracowników biur obsługi klienta.

Czytaj dalej