Umowy prawo autorskie

Zapraszamy na szkolenie z zakresu redagowania i zawierania umów regulujących prawa i obowiązki w zakresie prac autorskich.

Szkolenia prowadzą dr Marek Bukowski – wybitny ekspert z dziedziny Prawa autorskiego, autor oraz współautor regulacji z zakresu Prawa własności intelektualnej; w ramach praktyki prawniczej prowadził sprawy noblistki Wisławy Szymborskiej; Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy Sp.k., Kraków oraz mec. Agnieszka Malczewska – adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji; na stałe publikuje w miesięczniku IT w Administracji oraz Film & TV Kamera. Autorka, wydanej niedawno książki – „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych”.

Czytaj dalej

Przygotowanie materiałów do druku

Zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowania publikacji do druku z wykorzystaniem oprogramowania firmy Adobe Photoshop i InDesign.

Szkolenie ma charakter warsztatu komputerowego i odbędzie się w dniach 7-8 maja, w godzinach 9:30-14:30. Szkolenie odbywa się na komputerach PC i jest przeznaczone dla grafików i operatorów DTP pragnących podnieść i uporządkować swoje umiejętności w zakresie projektowania i przygotowania publikacji do druku.

Czytaj dalej

Udostępnianie informacji publicznej

Zrozumienie co jest informacją publiczną oraz w jakiej formie i zakresie można ją udostępniać, biorąc pod uwagę przepisy o ochronie informacji, w tym m.in. o ochronie danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników i instytucji: organów władzy publicznej, organów samorządów gospodarczych i zawodowych, podmiotów reprezentujących zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmiotów reprezentujących państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmiotów reprezentujących inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmiotów reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego, które mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, organizacji związkowych i pracodawców reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2), partii politycznych.

Czytaj dalej

Raportowanie projektów unijnych

Raportowanie i audyty projektów w 7 Programie Ramowym oraz szacowanie budżetu w programie HORYZONT 2020.

Zbliża się czas nowych środków dla Polski. To ogromna szansa dla dalszego dynamicznego rozwoju kraju. Proponowane szkolenie ma pomóc w raportowaniu, szacowaniu i obsłudze bieżącej programu ramowego.

Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki rozliczania projektów w ramach 7 Programu Ramowego oraz przygotowania raportu finansowego na potrzeby Komisji Europejskiej.

Czytaj dalej

Prawa autorskie w instytucji publicznej

Zapraszamy na szkolenie z zakresu problematyki praw autorskich w instytucjach publicznych.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie już 8-9 maja. Program opiera się na najważniejszych aspektach wspomnianej problematyki i przekazuje kompendium wiedzy, w szczególności pojęcia, zasady ochrony, regulacje i inne.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu połączonego z warsztatami (z wykorzystaniem case studies), podczas którego zostaną przedstawione i szczegółowo omówione zagadnienia związane z różnego typu aspektami praw autorskich w praktyce instytucji publicznej .

Czytaj dalej