Ochrona danych osobowych

Szkolenie dwudniowe, dotyczy tematyki ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest zapewnienie wiedzy niezbędnej do samodzielnego pełnienia funkcji administratora danych osobowych w firmach i instytucjach państwowych. Szkolenie spełnia wymogi GIODO nakazujące przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Warsztaty pogłębiające wiedzę uczestników o administrowaniu danymi osobowymi ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych problemów. Drugi dzień warsztatów skupia się na praktycznych zagadnieniach z jakimi muszą zmierzyć się administratorzy bezpieczeństwa informacji jak również pozostali pracownicy mający dostęp do danych osobowych.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób (niezależnie od branży i poziomu zaawansowania) pełniących bądź mających w najbliższej przyszłości pełnić funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz osób, które chcą poszerzyć wiedzę merytoryczną w zakresie ochrony danych osobowych.

Skrócony program

I dzień

 • Zagadnienia ogólne
 • Podmiotowa struktura ochrony danych osobowych
 • Przesłanki
 • Legalności przetwarzania danych osobowych
 • Zakres danych które można zbierać od osób fizycznych
 • Prawa osób których dane są przetwarzane
 • Kontrola GIODO
 • Konsultacje prawne
 • Dyskusja
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników.
 • Warsztaty: uczestnicy rozstrzygają czy w konkretnych przypadkach otrzymane informacje stanowią dane osobowe.
 • Warsztaty: uczestnicy wskazują podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w konkretnych przypadkach.
 • Warsztaty: uczestnicy wskazują czy w danych przypadkach doszło do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą.
 • Warsztaty: Jak powinna wyglądać prawidłowa klauzula zgody.

II dzień

 • Rejestrowanie baz danych u GIODO
 • Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych
 • Odpowiedzialność prawna
 • Kontrola GIODO
 • Dyskusja
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników.
 • Konsultacje
 • Warsztaty: Konfrontacja przepisów prawa z praktyką; uczestnicy wskazują, które ze zbiorów podlegają obowiązkowi zgłoszenia do GIODO
 • Warsztaty: analiza stanu faktycznego – wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO
 • Warsztaty: studium przypadku dotyczące odpowiedzialności karnej administratorów danych osobowych
 • Warsztaty: zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli GIODO; szczególne zwrócenie uwagi na obowiązki i uprawnienia podmiotu kontrolowanego.
 • Warsztaty: test wielokrotnego wyboru – stosowanie przepisów UODO oraz Rozporządzenia w sytuacjach codziennych, budzących wątpliwości
 • Warsztaty: sprawdzanie wiedzy uczestników z zakresu regulacji ochrony danych osobowych wprowadzonych przez UODO oraz Rozporządzenie wykonawcze.

Data i miejsce

Gloden Floor Millenium Plaza
al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

Kontakt z organizatorem

Nova Skills Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47/U23
01-210 Warszawa
tel. +48 22 100 45 55

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty − five =

*