Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Szkolenie Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 dla sektora nauki, badań i rozwoju – jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków unijnych

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla pracowników Uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 – czyli kto, kiedy, na co i ile środków będzie mógł pozyskać. Uczestnicy i uczestniczki nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do skutecznego aplikowania o środki unijne w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

Metody dydaktyczne wykorzystywane w programie

– Prezentacja multimedialna
– Dyskusja

Program szkolenia

1. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – nowy system i zasady realizacji projektów

 • Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy nowa perspektywa?
 • Najważniejsze zmiany jakie niesie Nowa Perspektywa
 • Logika interwencji
 • 11 celów tematycznych – czyli co w Nowej Perspektywie 2014-2020 jest w cenie, na co będą środki i w jakiej wysokości?
 • Programy krajowe i regionalne
 • Propozycje Programów Operacyjnych 2014-2020 – czy tylko POIR i POWER dla sektora nauki i badań?
 • PO Inteligentny Rozwój
 • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
 • PO Polska Cyfrowa
 • PO Infrastruktura i Środowisko
 • PO Polska Wschodnia
 • RPO
 • Jak odnaleźć się w nowych Programach Operacyjnych?
 • Rodzaje projektów

2. System wyboru projektów – projektowane zmiany

 • Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
 • Typy Beneficjentów
 • Zasady i kryteria wyboru projektów
 • Wskaźniki produktu i rezultatu najistotniejszym ogniwem układanki

3. Projektowane zmiany w systemie finansowania i realizacji projektów w nowej perspektywie 2014-2012

 • Poziom dofinansowania
 • Pomoc publiczna
 • Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
 • Kwalifikowalność wydatków – istotne zmiany
 • Projekty generujące dochód
 • Trwałość projektu – istotne zmiany
 • Uproszczone formy rozliczania wydatków
 • Zaostrzenie kontroli projektów

4. Dyskusja i konsultacje

Data i miejsce szkolenia

30 stycznia 2014 r., Warszawa

Kontakt z organizatorem szkolenia

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.
tel. 22 870 69 78, 22 871 85 51
faks 22 870 69 95, 22 871 85 56
ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three × 1 =

*