Kultura języka polskiego w komunikacji

Zasady poprawności językowej w korespondencji pisemnej urzędów, instytucji i firm – kultura języka polskiego w komunikacji.

Szkolenie skierowane do pracowników działów komunikacji, public relations oraz specjalistów ds. marketingu.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – Norma językowa w komunikacji pisemnej – czy jest (jeszcze) potrzebna?
  – Pisma oficjalne jako akt komunikacyjny
  – Język (nie tylko) w urzędzie – stan obecny i stan pożądany
 2. Błędy w tekstach oficjalnych – zapis
  – Błędy ortograficzne
  – Błędne stosowanie wielkich i małych liter
  – – Mieszanie pisowni łącznej i rozdzielnej
  – – „Pisownia z kreseczką”, czyli błędne zastosowanie łącznika i myślnika (półpauzy)
  – – Pisownia wyrazów z cząstką „nie”
  – – Pisownia wyrazów z cząstką „by”
  – Błędy interpunkcyjne
  – – – Błędne stosowanie kropki i przecinka
  – – – Pozostałe znaki interpunkcyjne stosowane w pismach urzędowych (dwukropek, średnik, cudzysłów)
  – – – Interpunkcja w datach, wyliczeniach, numeracjach
  – – – Interpunkcja skrótów
 3. Błędy w tekstach oficjalnych – budowa zdania
  – Błędy związane z odmianą wyrazów
  – – Problemy z odmianą i stosowaniem skrótowców
  – – Odmiana imion i nazwisk, trudniejszych form wyrazowych, liczebników w tekstach urzędowych
  – Błędne konstrukcje zdaniowe
  – – Złe zastosowanie imiesłowu przysłówkowego
  – – Nieprecyzyjność wypowiedzi tekstowych
  – – Przypadkowa wieloznaczność zdań
  – – Zdania z zaimkiem „który”
  – – Błędny szyk zdań złożonych
 4. Błędy w tekstach oficjalnych – treść i styl
  – Błędy związane ze złym słownictwem
  – – Wyrazy nadużywane w pismach oficjalnych
  – – Szablon w tekstach urzędowych i firmowych
  – – Wyrazy o błędnym znaczeniu
  – Styl i stylistyka pism oficjalnych
  – – Styl nominalny
  – – Konstrukcje bezosobowe
  – – Brak dostosowania stylistycznego do treści
  – – Mieszanie konwencji stylistycznych

Data i miejsce

25 czerwca 2014 r., Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72

Kontakt z organizatorem

Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 8
tel.: +48 91 488-57-50, 489-64-56, faks: +48 91 489-64-54

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

12 + eight =

*