Kultura języka polskiego w komunikacji pisemnej firm, urzędów i instytucji publicznych

Szkolenie: Kultura języka polskiego w komunikacji pisemnej firm, urzędów i instytucji publicznych oferowane przez firmę: Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – Norma językowa w komunikacji pisemnej – czy jest (jeszcze) potrzebna?
1.1. Pisma oficjalne jako akt komunikacyjny
1.2. Język (nie tylko) w urzędzie – stan obecny i stan pożądany
2. Błędy w tekstach oficjalnych – zapis
2.1. Błędy ortograficzne
2.1.1. Błędne stosowanie wielkich i małych liter
2.1.2. Mieszanie pisowni łącznej i rozdzielnej
2.1.3. „Pisownia z kreseczką”, czyli błędne zastosowanie łącznika i myślnika (półpauzy)
2.1.4. Pisownia wyrazów z cząstką „nie”
2.1.5. Pisownia wyrazów z cząstką „by”
2.2. Błędy interpunkcyjne
2.2.1. Błędne stosowanie kropki i przecinka
2.2.2. Pozostałe znaki interpunkcyjne stosowane w pismach urzędowych (dwukropek, średnik, cudzysłów)
2.2.4. Interpunkcja w datach, wyliczeniach, numeracjach
2.2.5. Interpunkcja skrótów
3. Błędy w tekstach oficjalnych – budowa zdania
3.1. Błędy związane z odmianą wyrazów
3.1.1. Problemy z odmianą i stosowaniem skrótowców
3.1.2. Odmiana imion i nazwisk, trudniejszych form wyrazowych, liczebników w tekstach urzędowych
3.2. Błędne konstrukcje zdaniowe
3.2.1. Złe zastosowanie imiesłowu przysłówkowego
3.2.2. Nieprecyzyjność wypowiedzi tekstowych
3.2.3. Przypadkowa wieloznaczność zdań
3.2.4. Zdania z zaimkiem „który”
3.2.5. Błędny szyk zdań złożonych
4. Błędy w tekstach oficjalnych – treść i styl
4.1. Błędy związane ze złym słownictwem
4.1.1. Wyrazy nadużywane w pismach oficjalnych
4.1.2. Szablon w tekstach urzędowych i firmowych
4.1.3. Wyrazy o błędnym znaczeniu
4.2. Styl i stylistyka pism oficjalnych
4.2.1. Styl nominalny
4.2.2. Konstrukcje bezosobowe
4.2.3. Brak dostosowania stylistycznego do treści
4.2.4. Mieszanie konwencji stylistycznych

Data i miejsce szkolenia

Warszawa, 20 listopada 2013 r. godz. 9.30 – 16.00

Cena szkolenia

520 zł + 23% VAT (szkolenie + materiały + obiad)

Kontakt z organizatorem szkolenia

Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann
70-536 Szczecin, ul. Kuśnierska 8
tel.: (91) 488-57-50, 489-64-56,
faks: (91) 489-64-54

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

9 − 1 =

*