Kierowanie zespołem pracowniczym

Szkolenie: kierowanie zespołem pracowniczym organizowane przez firmę: Centrum Kształcenia PROFEOS

Cele szkolenia

Zdobycie przez Uczestników:

 • praktycznych umiejętności wspomagających efektywne i skuteczne realizowanie czterech kluczowych funkcji kierowniczych
 • umiejętności zastosowania narzędzi wspomagających prace kierownika w praktyce
 • uporządkowanej wiedzy dotyczącej zarządzania przez cele, zarządzania procesowego, kierowania sytuacyjnego oraz zarządzania operacyjnego
 • wiedzy i kompetencji wspomagającej występowanie w roli negocjatora, mediatora oraz arbitra w sytuacjach konfliktów zespołowych
 • wiedzy z zakresu budowania własnego potencjału przywódczego

Efekty szkolenia

 • Formułowanie we właściwy sposób celów dla podległych pracowników
 • Zarządzanie przez cele i zadania
 • Sytuacyjne zarządzanie pracownikami
 • Delegowanie zadań w zależności od stopnia dojrzałości pracowników
 • Radzenie sobie w sytuacjach pojawiających się trudności w relacjach przełożony – pracownik oraz pracownik – pracownik
 • Rozumienie zjawisk grupowych
 • Radzenie sobie z trudnościami pojawiającymi się w zespole
 • Budowanie relacji między przełożonym a podwładnymi
 • Tworzenia odpowiedniego klimatu i współpracy w zespole

Wykorzystywane w szkoleniu metody

 • Miniwykłady
 • Analiza case study
 • Dyskusje
 • Praca w grupach
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Gry symulacyjne
 • testy diagnostyczne

Przebieg szkolenia

1. Zadania kierownika

 • Role i funkcje pełnione przez lidera/kierownika zespołu
 • Czynności kierownicze i ich znaczenie w efektywnym organizowaniu pracy zespołu
 • Obszary oddziaływania lidera/kierownika zespołu

2. Obszary odpowiedzialności Kierownika/lidera

 • Planowanie: ustalanie celów i priorytetów
 • Organizacja: planowanie podziału i łączenia pracy, rozdział zadań
 • Realizacja: koordynacja pracy, kierowanie, motywowanie
 • Kontrola: typy kontroli

3. Dynamika zespołowa

 • Podstawy atrakcyjności grup
 • Etapy kształtowania się zespołów pracowniczych i rola kierownika na każdym z nich
 • Procesy zachodzące w zespole: czynniki pro- i antyefektywnościowe

4. Planowanie: elementy zarządzania przez cel

 • Dlaczego Zarządzanie Przez Cele?
 • Jak kaskadować i definiować cele zespołowe i pracownicze?
 • Komunikowanie celów

5. Organizowanie: elementy zarządzania przez cele

 • Zasoby organizowane przez przełożonego
 • Procesowe podejście do organizowania pracy zespołu
 • Odpowiedni podział obowiązków w zespole: Rozpoznawanie preferowanych ról zespołowych oraz modyfikacja struktury pracy

6. Kierowanie: Optymalny styl

 • Indywidualne predyspozycje w zakresie stylu kierowania oraz podejścia do pracownika
 • Wpływ kultury organizacyjnej na wybór stylu kierowania
 • Dostosowanie stylu do struktury pracy

7. Kontrola: Sposoby, obszary, formy

 • Miejsce kontroli operacyjnej w przedsiębiorstwie
 • Kontrola ex ante, sterująca i ex post
 • Obszary kontroli
 • Narzędzia kontroli

8. Kierownik jako negocjator, mediator i arbiter

 • Negocjacje, mediacje, arbitraż: kiedy jaki sposób rozwiązywania konfliktów zastosować?
 • Kierownik negocjatorem
 • Przebieg procesu
 • Specyfika i obszary negocjacji z pracownikami
 • Kryteria negocjacji zakończone sukcesem
 • Przebieg procesu negocjacyjnego budującego współpracę
 • Kierownik mediatorem
 • Specyfika procesu mediacji
 • Rola kierownika-mediatora
 • Proces mediacji krok po kroku
 • Wypracowywanie porozumienia w mediacjach
 • Kierownik arbitrem
 • Specyfika arbitrażu
 • Rola i odpowiedzialność kierownika-arbitra
 • Proces arbitrażu krok po kroku

9. Kierownik jako lider zespołu pracowniczego

 • Rola kierownika i rola lidera
 • Źródła władzy lidera: Drabinka rozwoju lidera
 • Cechy lidera i ich znaczenie w zarządzaniu pracownikami: Model powszechnego przywództwa

10. Obszary zarzadzania zespołem i niezbędne kompetencje: podsumowanie szkolenia

Data i miejsce szkolenia

20.11.2013 r. w Warszawie
Klub/Restauracja Babylon, ul. Kopińska 12/16, Warszawa, godz. 10-15.

Kontakt z organizatorem szkolenia

Centrum Kształcenia PROFEOS
tel. 71 / 336 47 40
fax. 71 / 716 41 16
tel. 535 884 500
biuro@profeos.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

8 − 6 =

*