Archiwa kategorii: Kraków

Szkolenia Kraków – baza ofert firm szkoleniowych w Polsce oferujących szkolenia indywidualne i grupowe o różnorodnej tematyce zarówno otwarte jak i zamknięte.

Udostępnianie informacji publicznej

Zrozumienie co jest informacją publiczną oraz w jakiej formie i zakresie można ją udostępniać, biorąc pod uwagę przepisy o ochronie informacji, w tym m.in. o ochronie danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników i instytucji: organów władzy publicznej, organów samorządów gospodarczych i zawodowych, podmiotów reprezentujących zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmiotów reprezentujących państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmiotów reprezentujących inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmiotów reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego, które mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, organizacji związkowych i pracodawców reprezentatywnych, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2), partii politycznych.

Czytaj dalej

Profesjonalne materiały szkoleniowe

Zapraszamy na szkolenie profesjonalne materiały szkoleniowe, jak redagować i wyprodukować folder skuteczny na rynku?

To warsztaty dla pracowników działu marketingu, promocji, reklamy i informacji w urzędach, instytucjach i firmach.

Czytaj dalej

Grafika komputerowa – Photoshop, InDesign

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla grafików i operatorów DTP pragnących podnieść i uporządkować swoje umiejętności w zakresie projektowania i przygotowania publikacji do druku.

Szkolenia odbywać się będą na komputerach typu MAC. Photoshop i InDesign – praktyczne wykorzystanie aplikacji Adobe w procesie przygotowania publikacji do druku.

Czytaj dalej