Archiwa kategorii: Nova Skills Sp. z o. o.

Ochrona danych osobowych

Szkolenie dwudniowe, dotyczy tematyki ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest zapewnienie wiedzy niezbędnej do samodzielnego pełnienia funkcji administratora danych osobowych w firmach i instytucjach państwowych. Szkolenie spełnia wymogi GIODO nakazujące przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Warsztaty pogłębiające wiedzę uczestników o administrowaniu danymi osobowymi ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych problemów. Drugi dzień warsztatów skupia się na praktycznych zagadnieniach z jakimi muszą zmierzyć się administratorzy bezpieczeństwa informacji jak również pozostali pracownicy mający dostęp do danych osobowych.

Czytaj dalej

Horyzont 2020 – nowe fundusze UE

Zapraszamy na szkolenie z nowego finansowania w ramach funduszy europejskich HORYZONT 2020 dla sektora MŚP.

Fundusze UE 2014 – 2020 na działalność badawczo-innowacyjną. W latach 2014-2020 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać wsparcie w ramach wszystkich filarów programu Horyzont 2020.

Czytaj dalej

Raportowanie projektów unijnych

Raportowanie i audyty projektów w 7 Programie Ramowym oraz szacowanie budżetu w programie HORYZONT 2020.

Zbliża się czas nowych środków dla Polski. To ogromna szansa dla dalszego dynamicznego rozwoju kraju. Proponowane szkolenie ma pomóc w raportowaniu, szacowaniu i obsłudze bieżącej programu ramowego.

Szkolenie ma na celu przybliżenie tematyki rozliczania projektów w ramach 7 Programu Ramowego oraz przygotowania raportu finansowego na potrzeby Komisji Europejskiej.

Czytaj dalej