Archiwa kategorii: Centrum Promocji Informatyki

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

Szkolenie Nowa Perspektywa Finansowa 2014-2020 dla sektora nauki, badań i rozwoju – jak się przygotować do skutecznego pozyskiwania środków unijnych

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla pracowników Uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów zamierzających korzystać z dofinansowania planowanych projektów z funduszy Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014-2020 (EFS, EFRR i FS)

Czytaj dalej