Horyzont 2020 – nowe fundusze UE

Zapraszamy na szkolenie z nowego finansowania w ramach funduszy europejskich HORYZONT 2020 dla sektora MŚP.

Fundusze UE 2014 – 2020 na działalność badawczo-innowacyjną. W latach 2014-2020 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać wsparcie w ramach wszystkich filarów programu Horyzont 2020.

Nowością w tym programie jest instrument MŚP, który ma przyczyniać się do rozwoju ich działalności tworząc nowe możliwości biznesowe dopasowane do wyzwań społecznych wzmacniając jednocześnie produktywność i innowacyjność MŚP. Środki przekazane w ten sposób w ramach Horizon 2020 mają stymulować rozwój gospodarczy zwiększając innowacyjności MŚP i zaspokajać potrzeby na innowacje tego typu przedsiębiorstw w całym cyklu innowacji i dla wszystkich jej typów. W efekcie, powstaną szybko rozwijające się i aktywne na rynku międzynarodowym MŚP.

Ponadto MŚP mogą zaangażować się w program Horyzont 2020 także na inne sposoby:

 • Poprzez udział w konsorcjach realizujących wspólne projekty badawczo-innowacyjne i innowacyjne ukierunkowane na wykorzystanie wyników i ich komercjalizację.
 • Działania innowacyjne w ramach programu Eurostars i inne.
 • Projekty mobilnościowe skierowane zarówno do naukowców i przedsiębiorców (Akcje Marie Skłodowskiej – Curie).

Uczestnicy zdobędą najnowsze informacje w zakresie:

 • Definicji MŚP w programie H2020
 • Struktury i nowych celów programu – czyli co można finansować w ramach programu Horyzont 2020,
 • Zmian w programie HORYZONT 2020 w porównaniu z 7PR
 • Aktualnych zasad finansowych na rzecz MŚP w Horyzont 2020
 • Procedur składania i oceny wniosków
 • Przykładów projektów z udziałem MŚP

Program

 1. Obszary finansowania UE, zmiany w programie Horyzont 2020 w porównaniu do 7 Programu Ramowego, wymogi formalne wniosków projektowych, budowanie konsorcjum, poszukiwanie partnerów, wprowadzanie tematów, definicja MŚP podawana przez Komisję Europejską.
 2. Instrumenty finansowe w programie H2020 z zaznaczeniem możliwości udziału MŚP, ćwiczenie dotyczące wyboru właściwego mechanizmu finansowania Konstruowanie budżetów projektów, zasady rozliczania kosztów, kwalifikowalność kosztów.
 3. Praktyczne uwagi dotyczące przygotowywania projektów oraz aktywnego włączania się w konsorcja międzynarodowe, analiza przykładowego wniosku projektowego i ćwiczenie dotyczące przygotowania projektu.
 4. Analiza procesu oceny wniosku projektowego, rola ekspertów, funkcjonalności Participant Portal.

Data i miejsce

28 maja 2014 r., Gloden Floor Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Kontakt z organizatorem

Nova Skills Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 47/U23
01-210 Warszawa
tel. +48 22 100 45 55
faks +48 22 100 45 54

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

one × one =

*