Archiwa autora: redakcja

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz badanie i ocena ofert, ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów przedmiotowych.

25 lipca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie się z najnowszą nowelizacją ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczącą:

Czytaj dalej

Ochrona danych osobowych

Szkolenie dwudniowe, dotyczy tematyki ochrony danych osobowych.

Celem szkolenia jest zapewnienie wiedzy niezbędnej do samodzielnego pełnienia funkcji administratora danych osobowych w firmach i instytucjach państwowych. Szkolenie spełnia wymogi GIODO nakazujące przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Warsztaty pogłębiające wiedzę uczestników o administrowaniu danymi osobowymi ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych problemów. Drugi dzień warsztatów skupia się na praktycznych zagadnieniach z jakimi muszą zmierzyć się administratorzy bezpieczeństwa informacji jak również pozostali pracownicy mający dostęp do danych osobowych.

Czytaj dalej

Horyzont 2020 – nowe fundusze UE

Zapraszamy na szkolenie z nowego finansowania w ramach funduszy europejskich HORYZONT 2020 dla sektora MŚP.

Fundusze UE 2014 – 2020 na działalność badawczo-innowacyjną. W latach 2014-2020 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać wsparcie w ramach wszystkich filarów programu Horyzont 2020.

Czytaj dalej

Prawa autorskie: osobiste, majątkowe i użytek

Zapraszamy na szkolenie z zakresu prawa autorskiego w tym:  autorskich praw osobistych, majątkowych i dozwolonego użytku.

Szkolenia prowadzą dr Marek Bukowski – wybitny ekspert z dziedziny prawa autorskiego oraz mec. Agnieszka Malczewska – adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy, specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.

Czytaj dalej